top of page

Terms & Conditions

FORSENDELSE
Vi sender alle varer som pakkepost.
Varerne er forsikrede under forsendelsen

og ved modtagelse bedes du kontrollere pakkens indhold.
Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager den kontakt os venligst, gerne indenfor 24 timer, og returner varen til os efterfølgende.

Du vil modtage varen senest 2-5 hverdage efter bestilling. Såfremt du skal bruge din pakke hurtigere, så ring til os, så ser vi, hvad vi kan gøre.


Telefon: +45 20962902
Mail: kendt@me.com

Kendt.nu sendes alle pakker som forsikret erhvervspakke.

LEVERINGSTID
Vi bestræber os altid på en hurtig levering.

Det betyder at alle ordrer som udgangspunkt afsendes i løbet af 1-3 hverdage. 

Husk altid gratis afhentning i butikken

RETURNERING:
Varer købt på kendt.nu kan du bytte og returnerer i 14 dage. 

Du er altid velkommen til at bytte varerne i butikken til noget andet

eller få pengene retur. Du betale selv forsendelse ved returnering af vare.

Det eneste du skal huske er at medbringe din kvittering.

Udover at være prøvet på for at sikre at størrelsen er korrekt, skal varerne være ubrugte. Hvis der er slitage der antyder at varerne er blevet brugte på en sådan måde at det forringer værdien af produktet mister du som kunde din ret til at returnere.

Kendt.nu kan ikke blive holdt ansvarlige hvis din forsendelse forsvinder under returneringen. Refunderinger for returnerede forsendelser vil blive behandlet hurtigt muligt og senest 30 dage efter vi har modtaget din returforsendelse.

Hvis du ønsker at returnere en vare,

skal du sende varene forsvarlig tilbage til vores postadresse;

Kendt Design

Nansensdage 52

1366 Kbh K​

REKLAMATIONER
Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglede vedligeholdelse eller almindeligt slid.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. 

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

UDSOLGTE VARE
Er du interesseret i en vare som er udsolgt, er du velkommen til at kontakte os

​​

Telefon: +45 20962902

Mail: kendt@me.com

Her har vi mulighed for at skrive dig på venteliste

eller undersøge om genbestilling er mulig.

PRISER

Alle priser på Kendt.nu er i DKK.

Prisen på hvert produkt inkluderer IKKE forsendelsesomkostninger,

men inkluderer den danske moms (25%) og alle importskatter indenfor EU. Bestillinger foretaget udenfor EU vil eventuelt blive tillagt skatter og afgifter i henhold til det respektive lands regler.

BETALING

Kendt.nu tager imod betalingskortene VISA, Mastercard og Dankort.

Der kan også betales med PayPal på www.paypal.me/kendtdesign

Det samlede beløb hæves når ordren sendes af sted.​

VINTAGE

Udover at være prøvet på for at sikre at størrelsen er korrekt, skal varerne være ubrugte. Hvis der er slitage der antyder at varerne er blevet brugte på en sådan måde at det forringer værdien af produktet mister du som kunde din ret til at returnere.

Kendt.nu kan ikke blive holdt ansvarlige hvis din forsendelse forsvinder under returneringen. Refunderinger for returnerede forsendelser vil blive behandlet hurtigt muligt og senest 30 dage efter vi har modtaget din returforsendelse.

Hvis du har nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os per mail: kendt@me.com

ENGLISH VERSION 

SHIPMENT

We ship all items as a parcel post.

The goods are insured during shipment

and upon receipt, please check the contents of the package.

If the package and / or contents are damaged when you receive it please contact us, preferably within 24 hours, and return the item to us afterwards.

 

You will receive the item within 2-5 business days of ordering. If you need your package faster, please call us and we will see what we can do.

 

Phone: +45 20962902

Mail: kendt@me.com

 

Kendt.nu sends all packages as insured business package.

 

DELIVERY TIME

We always strive for fast delivery.

This means that all orders are usually shipped within 1-3 business days.

 

Pls remember that pick up at the shop is always free 

RETURN:

Items purchased at kendt.nu can be exchange and return for 14 days.

You are always welcome to exchange the items in the store for something else

or get your money back. You pay for shipping on return of goods.

 

All you have to remember is bring your receipt.

In addition to being tested to ensure the size is correct, the items must be unused. If there is wear and tear indicating that the goods have been used in such a way that it diminishes the value of the product, you as a customer lose your right to return.

Kendt.nu cannot be held responsible if your shipment disappears during the return. Refunds for returned shipments will be processed as soon as possible and no later than 30 days after we receive your return shipment.

If you want to return an item,

please return the goods properly to our postal address;

 

Kendt Design

Nansensgade 52

1366 Kbh K

 

COMPLAINTS

The right of claim does not cover when faults, damage or wear and tear occur due to improper use, lack of maintenance or normal wear and tear.

You must advertise within a "reasonable time" after you discover the defect in the item.

We do not receive parcels without distribution or parcels sent by mail. 

 

SOLD OUT PRODUCTS

If you are interested in a product that is sold out, you are welcome to contact us

 

Phone: +45 20962902

Mail: kendt@me.com

 

Here we have the opportunity to write you on a waiting list

or investigate if re-ordering is possible.

 

PRICES 

All prices on Kendt.nu are in DKK.

The price of each product does NOT include shipping costs,

but includes Danish VAT (25%) and all import taxes within the EU. Orders made outside the EU may be subject to taxes and fees according to the respective country's rules.

 

 

PAYMENT

Kendt.nu accepts VISA, Mastercard and Dankort payment cards.

Payments can also be made with PayPal at www.paypal.me/kendtdesign

The total amount is raised when the order is shipped.

 

 

VINTAGE

In addition to being tested to ensure the size is correct, the items must be unused. If there is wear and tear indicating that the goods have been used in such a way that it diminishes the value of the product, you as a customer lose your right to return.

 

Kendt.nu cannot be held responsible if your shipment disappears during the return. Refunds for returned shipments will be processed as soon as possible and no later than 30 days after we receive your return shipment.

 

 

 

If you have any questions, you are always

welcome to contact us by email: kendt@me.com

bottom of page